CÙNG VỚI THỜI GIAN TẤT CẢ SẼ AN YÊN

Cùng với thời gian tất cả sẽ an yên
Ta lại trở về lắng nghe đời bình lặng
Ngắm đám mây trôi giữa khung trời yên vắng
Nghe tiếng chim ca thánh thót, gió trêu đùa

Bỏ mặc ngoài kia tất thảy mọi hơn thua
Ngẫm lại trong tâm xem còn gì được mất
Mọi sự đến đi trước nay đều là thật
Ảo tưởng nhân gian sẽ chỉ khéo trêu mình

Nhắm mắt niệm thần để thấy rõ phân minh
Đúng đúng sai sai chớ nên nhìn một phía
Con người thâm tâm đâu tự nhiên mai mỉa
Thiện ác dữ lành xung khắc mới sinh sôi

Tự vấn lòng mình học hỏi giữ cái Tôi
Đừng gây tổn thương cho Người mà độc địa
Đừng gieo lên nhau nghi ngờ từ một phía
Hãy giữ tâm mình được sạch trước hờn ghen

Bản tính con người lâu dần dễ nhỏ nhen
Vì thương bản thân mà xui mình làm ác
Nên nhắc nhở mình sống sao cho khỏi bạc
Nhân ái thiện lành tâm hướng đến từ bi

Rồi đến một ngày ai cũng phải rời đi
Nhắm mắt an yên bởi vui mà ở lại
Nay đủ luân hồi xin nguyện cầu khấn vái
Hướng nguyện tốt lành chúc phúc chốn trần gian

Mong ước mọi điều ai nấy được bình an!

Lương Ngọc

Bình luận Facebook