THỊ PHI

Thị phi là gì hở mẹ?
Mà sao mẹ sợ cả đời
Con khờ đi khắp thế gian
Lòng mẹ sốt sắng vô vàn thị phi.

Thị phi là gì hả mẹ?
Mà mẹ khóc suốt đêm dài
Trách người mang tiếng thị phi
Yêu con mà chẳng gánh gồng nổi con.

Mẹ ơi. Thị phi là gì?
Để người bỏ người ra đi
Khiến cho bao kẻ lợm lì
Mang đời nhiều lẽ trái ngang.

Thị phi là kẻ ngang tàn
Chém người muôn nhát dao han
Thị phi mạnh đến vô vàn
Khiến người đau rát ruột gan.

Con dại thì cái phải mang
Gánh gồng những nhát dao han xé lòng
Thị phi là kẻ lạnh lùng
Chẳng cho ai được ngẩng đầu sửa sai.

Thị phi chẳng có hình hài
Mà thị phi đắp được quan tài thế gian.

Sao Băng

Bình luận Facebook