THẾ SAO

Trí tuệ làm chi cho dể bị tổn thương
Dở dở ương ương bình thường cho dễ sống
Đừng kỳ vọng rất dễ thành ảo mộng
Kỳ vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng cao

Cứ thản nhiên mọi chuyện sẽ không sao
Mạnh mẽ lên nào không gì là không thể
Không có ai à muôn đời cần kệ
Không có gì mà không thể xảy ra

Mạnh mẽ nha phụ nữ trí tuệ à
Đường dù có xa nhưng đi rồi sẽ đến
Không sông suối nào mà không có bến
Dù bến yên bình hay sóng gió cũng chẳng sao

Điều dễ dàng thì ai cũng ước ao
Nhưng thử thách sẽ tạo trao cơ hội
Trên đường đời có muôn ngàn lối
Hãy thử một lần
thay đổi
Để : Đổi thay

 Trần Thị ThuỚ

Bình luận Facebook