BI SẦU

Ai gỡ giùm tôi bối tơ sầu ?!
Quấn chằng, quấn chịt lấy tim đau
Tôi chôn giọt lệ sâu lòng mắt
Cắn dập môi khô tứa máu đào.

Ai gánh giùm tôi một gánh buồn ?!
Oằn vai trĩu nặng nỗi đa đoan
Tôi vùi cay đắng vào trong dạ
Đỡ bóng hồn côi nắng quái tàn.

Ai vác giùm tôi khối tủi hờn ?!
Ngang duyên trái phận rũ thân đơn
Tôi ghim tình cỗi lên tâm cốt
Vá mảnh đời loang vệt huyết nhờn.

Vẫn biết không ai đỡ nổi đâu !!
Mỗi người, mỗi kiếp… cuộc bể dâu
Nổi nênh, ngụp lặn nơi trần thế
Cát bụi… vô vi… hết dãi dầu…!

MỘC MIÊN

Bình luận Facebook