Audio Thơ Tình Số 66: Ngày Gió Mùa Về… (GĐ: Ngọc Hân)| Full HD

Ngày chia xa, trời đất vẫn bao la
Em sẽ thấy, mất anh ta, em may mắn
Cuộc đời này thực ra công bằng lắm
Kẻ ra đi, chắc hẳn chẳng ra gì

Ngày chia xa, trời đất vẫn bao la
Em sẽ thấy, mất anh ta, em may mắn
Cuộc đời này thực ra công bằng lắm
Kẻ ra đi, chắc hẳn chẳng ra gì

Bình luận Facebook