Niềm tin không bị đánh cắp

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 8 – 1941 và kết thúc hai năm sau đó. Từ một tháng nay ngôi làng của chúng tôi đã biết thế nào là mùi tử khí của chiến tranh. Người dân vốn đã quen với cuộc sống kham khổ nhưng cũng không thể ngay lập tức hình dung hết mọi sự khủng khiếp đang xảy ra. 

Theo VNCA
Bình luận Facebook