Bình yên là những lúc

Bình yên là mỗi sáng
Mở facebook online
Không còn nghe tin dịch
Không còn drama hài.

Bình yên là trong túi
Không cần quá nhiều tiền
Mỗi sáng trưa chiều tối
Được rủ ăn liên miên.

Bình yên là mỗi tháng
Được du lịch một lần
Tụ tập cùng bè bạn
Cho tình thân mến thân.

Bình yên là đến tuổi
Chẳng ai hối lấy chồng
Chẳng ai dọa tống cổ
Khi vẫn hoài phòng không.

Bình yên là cái đứa
Mình thương thầm bấy lâu
Một hôm nó trở chứng
Bảo ưng nó gật đầu.

Bình yên là những lúc
Trăm ước vọng tầm phào
Bỗng dưng thành hiện thực
Ôi! Đời đẹp biết bao!

Kimmi

Bình luận Facebook