TỰ NHẮC NHỞ MÌNH THÔI

“Mình gặp nhau được chứ?”
“Gặp chi nữa hả anh?”
“Anh muốn mình làm lại…”
“Em đang bận thương mình”.

“Đừng nhẫn tâm như thế.”
“Anh bảo ai nhẫn tâm?”
“Em còn thương, anh biết.”
“Xin lỗi, chắc anh nhầm.”

“Thi thoảng em vẫn kể…”
“Tự nhắc nhở mình thôi”
“Em quên anh thật chứ.”
“Anh đã chết lâu rồi.”

“Xin lỗi, anh phiền quá.”
“Biết vậy sao chưa đi”
“Chào em, bình yên nhé.”
“Nếu anh không trở về.”

Lai Ka

Bình luận Facebook