Con người điêu trá – câu chuyện tình yêu của một văn sĩ và “nàng thơ”

Con người điêu trá – câu chuyện tình yêu của một văn sĩ và “nàng thơ”

VŨ TRỌNG PHỤNG (1912 – 1939), cũng sau ba chục năm (1957 – 1987) bị cấm đoán một cách vô lý, lại được trở về với công chúng, mà dấu hiệu đầu tiên chính là sự kiện xuất...