NHÂN – QUẢ

Nghiên cứu sách phật giáo
Suy ngẫm nhiều điều hay
Là phương châm, cách sống
Tồn tại theo tháng ngày

Một quy tắc đạo đức
Giáo dục ta hàng ngày
Là thuyết tên NHÂN – QUẢ
Cụ thể như thế này:

Con người ta tồn tại
Theo quy luật trả – vay
Hít vào ắt phải thở
Khó thở, chết có ngày

Người táo bón khổ sở
Ăn vào mà không tiêu
Tại cái miệng không giữ
Tham nhồi nhét quá nhiều…

Các cụ đã truyền dạy
Tiền kiếp gieo ác nhân
Hậu kiếp chịu quả ứng
Vận hạn gấp ngàn lần.

-H3-

Bình luận Facebook