Gã săn chim

Hấn thất thểu cò bợ về đến gốc đa đầu làng thì trông thấy thằng Bàng, con trai gã. Hấn ngồi thụp xuống và định lủi vào sau gốc cây xù xì để trốn thoát nhưng thằng Bàng đã nhìn thấy trước. Nhanh như cắt, nó lao đến và gọi: “Ố, ố, ưa im ây cho Àng ờ ột ái”. 

Bình luận Facebook