CHỜ HƯU …

Đang mong đến tuổi nghỉ hưu
Bỗng nghe quy định rầu ơi là rầu
Chị em phụ nữ lắc đầu :
Nâng thành 60 sức đâu để mài ?
55 tuổi đã thấy dài
Thêm 5 năm nữa các ngài mới cho
Nghe rồi ai cũng thầm lo
Liệu mình còn sống để chờ lương hưu
Tuổi thọ thì có bao nhiêu
Cày 5 năm nữa quá nhiều tổn hao
Lương thì không tiến là bao
Mà tuổi lại tiến làm sao bây giờ
Đang mong đủ tuổi nào ngờ
Thêm 5 năm nữa phải chờ buồn không?


Giờ thì tan cả ước mong
Về quê thả cá, vun trồng vườn hoa
60 khi ấy đã già
Về chờ đi với ông bà là xong
Đời người có 60 năm
Làm cho hết tuổi còn mong nỗi gì ?

An Nhiên

Bình luận Facebook