Hôm nay mình mệt quá

Hôm nay mình mệt quá

Hôm nay mình mệt quá Muốn nằm lì lai rai Chẳng cần ngồi bàn học Hay ôn thi miệt mài Hôm nay mình chán quá Muốn lượn lờ đâu đâu Cho tâm hồn yên tĩnh Cho khỏa khuây trong đầu...