THÍNH ĐỘC

Định làm thơ thả thính
Mà nghĩ tới nghĩ lui
Chỉ sợ người ta dính
Mất công đi giải trình

Toàn tải app chụp hình
Rồi mày mò chỉnh sửa
Ai cũng ngỡ rằng xinh
Gặp mặt thì té ngửa

Biết không còn trẻ nữa
Đã xấp xỉ bốn mươi
Để lâu thì quá lứa
Mà chẳng đủ tâm lừa

An Nhiên

Bình luận Facebook