Tháng bảy về như một khúc tình ca

Tháng bảy nắng về như một khúc tình ca
Dịu nhẹ, vị tha như là người đã lớn
Không như cơn mưa tháng sáu đùa nghịch ngợm
Làm người miên man buồn!

Tháng bảy này còn lại chút nhớ thương
Em gói cũ xưa và cất đi sầu muộn
Nhủ thầm với mình đời nào như ý muốn
Người đi cứ đi, người đi cứ đi…

Tháng bảy này thôi kể chuyện chia ly
Mùa thu trở mình xanh rì trên tán lá
Đã khổ, đã đau qua cơn buồn mùa hạ
Níu giữ chẳng được gì, thấy khó quá thì buông…

Tháng bảy này nên yêu đời nhiều hơn
Cầu Ô Thước cũng đã dần liền lại
Chức Nữ Ngưu Lang hẹn một chiều tháng bảy
Để gặp gỡ nhau, há chẳng phải tương phùng?

Tháng bảy này, thanh thản với mông lung
Nỗi nhớ lưng chừng ta nhẹ nhàng chấp nhận
Để ở bên nhau cần nhiều hơn chữ phận
Nên chẳng hận gì một đoạn ngắn duyên côi…

Tháng bảy này, cứ lắm những đầy vơi!

 Thúy Nhân

Bình luận Facebook