TÌNH CŨ VẸN NGUYÊN

TÌNH CŨ VẸN NGUYÊN

Có những thứ chẳng thể cháy thành tro Chính là mối tình học trò ngày ấy Bài thơ tình anh viết trên trang giấy Mình thuộc rồi đốt có cháy được đâu Lời thề xưa nằm dưới đáy s...
MƯỜI NĂM TÌNH CŨ

MƯỜI NĂM TÌNH CŨ