Mười năm

Mười năm

Mười năm rồi nhanh đến thế kia ư? Ta không nghĩ mình già nua đến thế Khi thấy thơ chẳng là gì đáng kể Giữa cuộc đời ăm ắp những lo toan Bỗng giật mình khi nhìn lại tháng năm...
MƯỜI NĂM TÌNH CŨ

MƯỜI NĂM TÌNH CŨ