Này hạnh phúc! bao giờ anh mới đến?

Này hạnh phúc! bao giờ anh mới đến?
Thu sắp qua còn sót chiếc lá vàng
Đôi chim nhỏ chíp chiu điều lãng mạn
Anh muốn chúng mình thua cả một loài chim?


Thế giới này nhiều lắm những bình yên
Em muốn tìm cho mình giữ làm riêng, mà khó
Anh ở đâu trong những bình yên đó
Để thế giới của em cứ méo mãi không tròn!

“Anh ở đây, rất gần này, bé con”
Nói thế đi, anh chần chừ gì nữa
Chuyến tàu em sắp sang đông rồi đó
Đôi bồ câu cũng dắt díu bay rồi.


Thoa Pyo
Bình luận Facebook