Audio Thơ Tình Số 11: Yêu Xa… – (GĐ: Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 11: Yêu Xa… – (GĐ: Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 105: Chuyện Tình Ngày Xưa| GĐ: Lãng Tử Hà Lang

Audio Thơ Tình Số 105: Chuyện Tình Ngày Xưa| GĐ: Lãng Tử Hà Lang

Subscribe – Cảm xúc 365 – Nơi yêu thương được gieo mầm sống! Kênh truyền tải cảm xúc ấp ủ của hàng triệu triệu trái tim đang thổn thức… Với những Audio thơ tình chấ...
Audio Thơ Tình Số 10: Chia Tay Nhiều Khi Là… (GĐ: Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 10: Chia Tay Nhiều Khi Là… (GĐ: Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 09: Phố Chẳng Còn Ôm Em Khi Trời Trở Gió… (GĐ: Ngọc Hân – Vũ Bích)

Audio Thơ Tình Số 09: Phố Chẳng Còn Ôm Em Khi Trời Trở Gió… (GĐ: Ngọc Hân – Vũ Bích)

Audio Thơ Tình Số 08: Vết Xước Trong Tim… (GĐ: Vũ Bích – Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 08: Vết Xước Trong Tim… (GĐ: Vũ Bích – Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 07: Tháng Mười Về… (GĐ: Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 07: Tháng Mười Về… (GĐ: Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 06: Mùa Thu Và Bản Tình Ca… (GĐ: Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 06: Mùa Thu Và Bản Tình Ca… (GĐ: Ngọc Hân)

Audio Thơ Tình Số 03: Sóng – Biển, Em Và Anh… (GĐ: Ngọc Hân – Dung Nguyễn)

Audio Thơ Tình Số 03: Sóng – Biển, Em Và Anh… (GĐ: Ngọc Hân – Dung Nguyễn)