Mạnh mẽ lên nào… đừng yếu đuối… tôi ơi!

Mạnh mẽ lên nào… đừng yếu đuối… tôi ơi!

Ai nhuộm nỗi buồn cho vạt nắng chiều nay Để khoé mắt cay ngỡ một trời mưa đổ Thành phố lớn… mà lòng người thì nhỏ Chẳng có nơi nào làm điểm tựa dừng chân. Mạnh mẽ bao nh...
THẾ GIỚI NÀY MÌNH EM LO, LÀ ỔN!

THẾ GIỚI NÀY MÌNH EM LO, LÀ ỔN!