LẤY VỢ CÓ ÍCH THẬT

LẤY VỢ CÓ ÍCH THẬT

Vợ dạy mình hào phóng Lương, thưởng được bao nhiêu Cứ đưa vợ vợ tiêu Không cằn nhằn một tiếng. Trước đây có lười biếng Lấy vợ tự khắc chăm Ăn xong chưa kịp nằm Vợ khua...
Lời vợ dặn

Lời vợ dặn