EM KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THAY THẾ

EM KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THAY THẾ

Em không muốn làm người thay thế Để anh tựa vào những lúc cô đơn Trái tim em cũng biết tủi hờn Dẫu có hơn một lần loạn nhịp. Em không muốn làm người kế tiếp Anh nắm tay để.....