Gửi anh

Gửi anh

Em viết cho anh, sáng nay trời trở gió Mùa xuân về ai đứng đó đợi ai Ngày mai xa, mỗi đứa một phương trời Ta luôn giữ một đời câu thề hẹn. Dẫu gập ghềnh, thuyền có ngày về.....