EM BIẾT

EM BIẾT

Em biết rằng anh chẳng yêu em đâu Có những chuyện trước – sau cũng không hề thay đổi Chỉ có em là dại khờ, nông nổi Nên cho đi tin yêu chẳng đòi hỏi lại gì. Rốt cuộc rồi...