Sao gần đến Nô en Mà em chưa có gấu?

Anh ơi người ta bảo
Gần mực thì sẽ đen.
Sao gần đến Nô en
Mà em chưa có gấu?

Không phải vì em xấu,
Cũng chẳng phải em kiêu.
Em chỉ ăn hơi nhiều
Có vậy thôi, mà ế…

Anh là người tử tế
Nói câu công bằng đi!
Em có tội tình gì
Mà một mình hoài vậy?

Nô en này lạnh đấy
Anh có thấy cô đơn?
Có một cách hết buồn
Em chỉ cho anh nhé!

Lại đây em nói khẽ:
Ngoài trời đổ mưa rồi
Anh cũng đổ em thôi
Nhanh em còn đồng ý!

Gật đi, đừng suy nghĩ
Em đổi ý bây giờ…

DU PHONG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *