Quay lưng?

Quay lưng lại là nắng
Sao lòng còn ngập ngừng
Phía trước mưa giăng lối
Hay là mình quay lưng

Quay lưng lại là nắng
Nắng của những năm xưa
Nắng của mùa thương cũ
Nắng của những khù khờ

Chẳng còn muốn hoài niệm
Đẹp đẽ cứ ngủ vùi
Phía trước mưa giăng lối
Rồi cũng sẽ tạnh thôi

Người thương giờ ngược lối
Và hóa thành người dưng
Tình yêu nào có tội
Oán trách chi đã từng

Thôi thì đã từng có
Để rồi đã từng buông
Thôi thì ta quên hết
Khi đã không chung đường

Kệ buồn mưa giăng lối
Kệ lòng ta ngập ngừng
Kệ sau lưng là nắng
Buộc lòng chẳng quay lưng

Quay lưng có là nắng
Hay chỉ là dối lòng ???

Sưu tầm

Bình luận Facebook