Nói với bình minh

Nhón chân lên
con chạm vào bầu trời
chạm vào bình minh
chạm vào tình yêu của mẹ

TG: Vân Khánh/VNCA
Bình luận Facebook