Noel này mình rảnh

Noel này mình rảnh,
Nhưng không thích hẹn hò.
Bạn nào muốn tiếp cận,
Cứ cho mình ăn no…

Mình không phải con nít,
Cũng sắp đến tuổi già.
Ra đường chi cho mệt,
Cứ mang đồ đến nhà….

Lương thì chưa được nhận,
Túi thì trống không đây.
Nuôi được thì mời đến…
Yêu quái gì giờ này

Du  Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *