Nếu một ngày

Nếu một ngày người từ bỏ tôi đi
Hãy lặng lẽ ra đi không từ biệt
Đừng nói gì khi tình yêu đã chết
Chỉ cần người đâm một nhát thật sâu.

Hãy dứt tình dù sẽ khiến tôi đau
Cứ nhẫn tâm đừng yếu mềm lần lữa
Tôi rất cần một lý do mạnh mẽ
Để lãng quên và vui sống cho mình.

Đã yêu người bằng tất cả con tim
Từng xem người là niềm tin lẽ sống
Nên chính người phải dập tan hy vọng
Để một ngày tôi còn biết buông tay!!!

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook