Muốn yêu anh bằng tất cả trái tim này

Muốn yêu anh bằng tất cả trái tim này
Không một chút mảy may vương vấn điều cũ kĩ
Cũng muốn anh yêu em chân thành hơn trỉ kỉ
Hơn tất cả điều đã qua, hơn tất cả những người tình.

Muốn anh là bắt đầu của bình minh
Và là kết thúc của màn đêm vần vũ
Thề hẹn, ước giao biết thế nào là đủ
Chỉ mong hôm nay, anh ở đó… của mình!

Em ước rất nhiều những mong muốn linh tinh
Đủ những rồ dại của một người mới lớn
Em nghĩ mình cần nhất một trái tim trọn vẹn
Bởi em đã giản đơn, tha thiết… yêu người.

Muốn yêu anh rất nhiều như vậy đó thôi
Mong cuộc đời chúng mình không là của nhau trong cũ kĩ
Những câu chữ của em không hương nồng hoa vị
Nhưng có đủ làm anh hiểu em muốn nói gì?

Thoa Pyo

Bình luận Facebook