Muốn…

Muốn hét lên cho nỗi buồn tan chảy
Cho hư hao những chuyện dễ đau lòng
Nhưng rồi sợ mình điên cuồng cách mấy
Buồn muôn đời cũng chảy dọc vào trong..


Muốn ngồi khóc với người đời khốn khổ
Sẽ than van như nếp tuổi đương già
Vờ ngốc dại, vờ lạc đường trên phố
Để đợi người đến dìu dắt đi qua..

Muốn được hóa thành tro tàn cát bụi
Một trăm năm đừng quay lại làm người
Bôi xóa hết những đa mang, buồn tủi
Đã đủ đầy niềm thương tổn chơi vơi..

(Mưa)

Bình luận Facebook