HƯƠNG CỐM

 

Ta vụng dại trước chiều thu tràn hương cốm
Gió lơ mơ 
Mây trắng cũng lơ mơ
Tháng Chín sông Hồng nước đỏ
Lá sen xanh
Cốm sữa đầu mùa
Vụng dại cả mùa thu năm trước
Tuổi thơ ta hun hút đâu rồi?
Bờ đê ấy, con cườm cườm ấy
Tít mù xa ở phía cuối trời.
Em giữ lại mùa thu hương cốm
Giúp ai kia mãi mãi nhớ về
Ta cứ ước giá còn thơ bé
Tắm hồn thu bằng hương cốm quê…

(Thái Thăng Long)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *