DUYÊN PHẬN.

Đâu phải cứ yêu nhau
Thì về chung một lối
Con tim không có lỗi
Dù duyên đi… ngược đường.

Đâu phải cứ yêu thương
Sẽ về cùng một hướng
Tim muôn đời ương bướng
Chẳng nghe lời… dù xa.

Đời rẽ ngược lối ta
Con tim nào có tội
Chỉ tại người không nói
Nên ngược lối… thôi mà.

Dẫu năm tháng phôi pha
Dẫu đường đời cách trở
Mối tình đầu dang dở
In đậm vào tim ta.

HKL

Bình luận Facebook