Đời ngắn lắm!

Đời ngắn lắm thời gian không trở lại
Nên đừng đau cho những chuyện đã rồi
Hãy nhắc mình sống trọn vẹn hôm nay
Để ngày mai không ngậm ngùi nuối tiếc.

Đời ngắn lắm tính bằng giây bằng phút
Nên đừng buồn đừng trách phận than thân
Cười nhiều hơn cho cuộc sống nhẹ nhàng
Người lạc quan thiên đường luôn rộng mở.

Đời ngắn lắm yêu thương còn chưa đủ
Đừng hận thù hay chuốc lấy sầu vương
Hãy bao dung cho họ, cả cho mình
Sống nhân nghĩa đời thắm tình nhân ái.
Đời ngắn lắm nào đâu là mãi mãi…

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook