DẠY CHỒNG

Đã bảo rằng không thích hoa hồng
Ngày lễ lo mà liệu lấy thân
Quỹ đen, quỹ đỏ kèm lương thưởng
Đem hết về đây xứng phận chồng.

Nói hoài nói mãi chẳng chịu nghe
Bày vẽ tặng hoa với chả hòe
Tam bành vợ nổi cho mà nhớ
Là tiền, tiền nhé… vợ mới mê.

Suốt ngày bù khú rượu với bia
Đi từ sáng sớm tới tận khuya
Bao lời vợ dặn bay theo gió
Ghi nhớ hôm nay liệu mà chừa.

Từ giờ tự giác có biết chưa
Tan sở đón con kẻo trễ giờ
Về lo dọn dẹp rồi cơm nước
Lương thưởng nhận là tự giác đưa.

Dã Quỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *