Có những người giờ đã cách rất xa

Có những người từng bên cạnh chúng ta
Từng thân thiết, từng sẻ chia mọi thứ
Nhưng bỗng một hôm họ trở thành quá khứ
Cứ dần dần… họ chìm vào lãng quên.

Có rất nhiều mối quan hệ không tên
Những người lạ thành quen, những người quen thành lạ
Như hàng cây đến mùa thì thay lá
Nên chuyện thay lòng có lẽ cũng tự nhiên.

Có những người chính là nỗi muộn phiền
Cảm giác buồn hơn khi trong lòng thấy nhớ
Khi đường ta đi đã không còn thấy họ
Khi lối ta về nay ngược hướng người qua.

Có những người giờ đã cách rất xa.

ARCK

Bình luận Facebook