CÁI GỌI LÀ DUYÊN SỐ

Buồn cười nhất trên đời này là khi chuyện tình cảm không được như con người ta mong muốn thì người ta đổ lỗi cho duyên số. Bạc tình cũng tại duyên số, đa tình cũng tại duyên số, vậy thì trên đời này sự lựa chọn của con người nằm ở đâu?

Chúng ta có duyên được gặp một người, nhưng ở lại hay không ở lại bên một người, là ở sự lựa chọn của mỗi người, chứ không phải là tại số phận.

Khi một người muốn rời đi để tìm một tình yêu mới, người ta đổ tại duyên với người cũ đã hết. Khi người ta lựa chọn ở bên hết người này lại đến người khác, trở thành kẻ đa tình bội bạc, người ta cũng đổ tại duyên phận, duyên phận ngắn, nên họ phải ra đi.

Duyên của người đi ngắn thế, thì nợ của người ở lại nặng đến mức nào? Trả nợ kiếp trước ư? Kiếp trước hay kiếp sau, thì chúng ta cũng phải sống hết tình hết nghĩa ở hiện tại, chứ không phải bội bạc vô tình, rồi đổ lỗi lại duyên số.

Bởi vì cái gọi là “duyên số”, mà trên đời này có bao nhiêu cuộc đời khác bị ảnh hưởng, họ có tội tình gì? Hai chữ “duyên số” đúng là hai chữ châm trọc nhất đời này, bởi vì khi con người ta không biết dùng từ nào để biện minh cho hành động của mình nữa, họ đổ tất cả tại duyên…

Moctieungu

Bình luận Facebook