Cả một đời quá dài …

Cả một đời quá dài
Cả một đời quá mệt
Nên nếu đã chán chường
Tiếc gì không buông hết

Chẳng còn thương nhớ nhiều
Như ngày đầu tươi đẹp
Người ta buồn điều gì
Chẳng tài nào đoán biết

Không còn ai vui cười
Đâu còn ai muốn nói
Không còn ai muốn về
Đâu còn ai ngóng đợi

Lời ngọt ngào thãi thừa
Khoảng cách toàn im lặng
Thấy người kia tím lòng
Cũng chẳng hề lo lắng

Cả một đời quá dài
Nên cớ gì tạm bợ
Ngột ngạt đến thế rồi
… Tiếp tục sợ tim vỡ

Ruột gan là của mình
Tại sao phải gắng gượng
Tảng đá đeo bên người
Làm sao mà sung sướng?

Cả một đời quá dài
Cả một đời quá mệt
Không được sống cho mình
Thì thôi chi bằng… chết!

Nồng Nàn Phố

Bình luận Facebook