BUÔNG BỎ

Bởi ta biết Cuộc đời không là mộng
Chuyện hợp tan cũng lẽ rất vô thường
Nên tự nhủ cứ bình tâm mà sống
Tập cho mình mạnh mẽ trước bão giông

Bởi lòng người còn quá đỗi mênh mông
Ta nhỏ bé làm sao đo dài rộng!
Thôi thì … cứ an nhiên mà sống
Mặc miệng đời mua bán những khen chê

Bởi ngày mai. Ai cũng phải về
Cát bụi rồi lại sinh ra từ cát bụi
Nên hôm nay hãy sống như ngày cuối
Buông bỏ muộn phiền và dung thứ hết cho nhau…

Lê Trà My

Bình luận Facebook