Khúc tháng 9- HÀ NỘI ….THU

Khúc tháng 9- HÀ NỘI ….THU

XIN LỖI ANH!

XIN LỖI ANH!

Xin lỗi anh vì em không còn trẻ Tim sạn chai sau mấy cuộc dối lừa Là mạnh mẽ hay giả vờ mạnh mẽ? Cũng quen rồi không cần kẻ đón đưa Xin lỗi anh đời em thừa nước mắt...
Người có về …

Người có về …

Người có lần về ngang qua lối cũ Giữ giùm ta một chút kỷ niệm thừa Và thương cả những lần mình đón đưa Đừng tàn nhẫn dìu ai về lối ấy Nếu lỡ như người muốn quên tất th...