Đã từng có những ngày như thế

Đã từng có những ngày như thế

Có những chiều em lạc giữa nỗi buồn Nhìn quanh quẩn thấy chỗ nào cũng vắng Nụ cười chát đắng Em không biết ngày có tội tình gì Người ta thương nhau cũng chỉ bởi một chữ Vì! ...
Chân quê

Chân quê

Hôm qua em đi tỉnh về Đợi em ở mãi con đê đầu làng Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng Áo cài khuy bấm, em làm khổ tôi! Nào đâu cái yếm lụa sồi? Cái dây lưng đũi nhuộm hồi...