No Image

NẾU!

Nếu trong đời ai đã từng vấp ngã Sẽ hiểu được rằng mình cần phải ngẩng mặt thật cao Dù chẳng ai đỡ nâng..và sẽ rất đau Nhưng hãy mạnh mẽ đứng dậy..và sẵn sàng bước ti...