Xúc sắc tình yêu

Xúc sắc tình yêu

Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu Sáu mặt lăn tròn theo số phận Em đặt tim em vào chấm tròn duy nhất Xúc sắc lăn hoài. Không đến được bên anh. Em mơ về chân trời với những...